Projectmatig werken

‘Kennis van en ervaring met projectmatige werken’ wordt regelmatig genoemd bij de benodigde eigenschappen voor functies die worden aangeboden via onze site. Maar wat houdt projectmatig werken eigenlijk in en waarom is het geschikt voor de culturele sector? Bij projectmatig werken gaat het om het sturen van processen van tijdelijke projecten. Dat zijn projecten die […]

Lees meer...

Vastleggen wat er nu gebeurt

De dag na de inauguratie van president Donald Trump vonden er over de hele wereld ‘Women’s Marches’ plaats. Mensen gingen massaal de straat op om onder andere te demonstreren voor vrouwenrechten en tegen Trumps sexisme. Diverse musea in Amerika gaven daarna aan dat ze de protestborden en verhalen van de demonstranten wilden verzamelen voor hun […]

Lees meer...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (II)

Een schets van het steeds rijker wordende kunstaanbod voor de jongste generatie Voor veel kunstinstellingen zijn kinderen een belangrijke doelgroep geworden. Elk zichzelf respecterend gezelschap of instituut heeft een uitgebreide educatie-afdeling waar volop workshops, open dagen, lesmateriaal en speciale voorstellingen te verkrijgen zijn. Vorige week bespraken we de veranderingen op dit gebied met het oog […]

Lees meer...

‘Dit is een boek’ – Taalontwikkeling via cultuur

Van 25 januari tot 4 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Hierbij is veel aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen. Naar aanleiding hiervan schetsen wij wat er nog meer op dit gebied gebeurt in de cultuursector. De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De hele week worden er op […]

Lees meer...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (I)

Een schets van het steeds rijker wordende kunstaanbod voor de jongste generatie Voor veel kunstinstellingen zijn kinderen een belangrijke doelgroep geworden. Elk zichzelf respecterend gezelschap of instituut heeft een uitgebreide educatie-afdeling waar allerlei workshops, open dagen, lesmateriaal en speciale voorstellingen te verkrijgen zijn. In twee artikelen beschouwen we de ontwikkelingen in dit groeiende kunstaanbod voor […]

Lees meer...

Zonder subsidie

Heel veel culturele instellingen krijgen subsidie. Maar enkelen werken helemaal op eigen kracht. Dat worden er wel steeds meer en veel andere instellingen zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Zelfstandig zijn levert voordelen op, maar gaat niet altijd goed. Het particuliere museum is wereldwijd in opmars. Veelal zijn het succesvolle ondernemers die kunst gaan verzamelen […]

Lees meer...

Terugblik Culturele vacatures 2016

Voor Culturele vacatures was 2016 een jaar van uitbreiding en vernieuwing. Daar zijn we blij mee en trots op. We kijken graag even terug. Ten eerste: het aantal vacatures dat we dit jaar mochten publiceren is – net als de twee voorgaande jaren – sterk toegenomen. We plaatsten ruim 30% meer vacatures dan vorig jaar! […]

Lees meer...

Een bijzondere aanwinst

Vorige week ontvingen wij een geheimzinnige uitnodiging van het Noordbrabants Museum: Graag nodigen wij u uit voor de perspresentatie van een nieuwe aankoop door Het Noordbrabants Museum. Het betreft de meest belangwekkende aanwinst uit de geschiedenis van het museum. Dit prikkelde onze nieuwsgierigheid en dus meldden wij ons donderdagochtend 8 december bij het museum. De […]

Lees meer...

Stages: vraag en aanbod vergeleken

Culturele vacatures publiceert behalve vacatures voor betaalde banen en vrijwilligersfuncties ook aanbiedingen voor stageplaatsen. Wij zijn dit ‘stage-vacatures’ gaan noemen. Er worden op onze site vooral stages aangeboden aan 3e- en 4e-jaars studenten van HBO- en WO-opleidingen. Dit zijn stageplaatsen bij gerenommeerde instituten uit de hele cultuursector, bij hippe culturele broedplaatsen of festivals, in alle steden […]

Lees meer...

Goed bestuur en toezicht – de Governance Code Cultuur

Wanneer een culturele instelling op zoek is naar bestuursleden of leden voor de Raad van Toezicht wordt er vaak verwezen naar de Governance Code Cultuur, een richtlijn voor de cultuursector, uitgegeven door kenniscentrum Cultuur+Ondernemen.  Wat houdt deze code in? Culturele instellingen staan midden in de maatschappij en werken doorgaans met publieke middelen. Daarom is het […]

Lees meer...