Overzicht | januari, 2017

‘Dit is een boek’ – Taalontwikkeling via cultuur

Van 25 januari tot 4 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Hierbij is veel aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen. Naar aanleiding hiervan schetsen wij wat er nog meer op dit gebied gebeurt in de cultuursector. De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De hele week worden er op […]

Lees meer...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (I)

Een schets van het steeds rijker wordende kunstaanbod voor de jongste generatie Voor veel kunstinstellingen zijn kinderen een belangrijke doelgroep geworden. Elk zichzelf respecterend gezelschap of instituut heeft een uitgebreide educatie-afdeling waar allerlei workshops, open dagen, lesmateriaal en speciale voorstellingen te verkrijgen zijn. In twee artikelen beschouwen we de ontwikkelingen in dit groeiende kunstaanbod voor […]

Lees meer...

Zonder subsidie

Heel veel culturele instellingen krijgen subsidie. Maar enkelen werken helemaal op eigen kracht. Dat worden er wel steeds meer en veel andere instellingen zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Zelfstandig zijn levert voordelen op, maar gaat niet altijd goed. Het particuliere museum is wereldwijd in opmars. Veelal zijn het succesvolle ondernemers die kunst gaan verzamelen […]

Lees meer...