Overzicht | februari, 2017

De waarde van kunst

Veel bezoekers van Culturele vacatures dragen, net als wijzelf, kunst en cultuur een warm hart toe. Velen van ons geloven ook dat kunst van waarde is. Maar waarin schuilt deze ‘waarde’ van kunst dan? Dit artikel kijkt naar één belangrijke manier waarop kunst waardevol kan zijn: voor de gezondheid van een samenleving. Kunst neemt je […]

Lees meer...

Projectmatig werken

‘Kennis van en ervaring met projectmatige werken’ wordt regelmatig genoemd bij de benodigde eigenschappen voor functies die worden aangeboden via onze site. Maar wat houdt projectmatig werken eigenlijk in en waarom is het geschikt voor de culturele sector? Bij projectmatig werken gaat het om het sturen van processen van tijdelijke projecten. Dat zijn projecten die […]

Lees meer...

Vastleggen wat er nu gebeurt

De dag na de inauguratie van president Donald Trump vonden er over de hele wereld ‘Women’s Marches’ plaats. Mensen gingen massaal de straat op om onder andere te demonstreren voor vrouwenrechten en tegen Trumps sexisme. Diverse musea in Amerika gaven daarna aan dat ze de protestborden en verhalen van de demonstranten wilden verzamelen voor hun […]

Lees meer...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (II)

Een schets van het steeds rijker wordende kunstaanbod voor de jongste generatie Voor veel kunstinstellingen zijn kinderen een belangrijke doelgroep geworden. Elk zichzelf respecterend gezelschap of instituut heeft een uitgebreide educatie-afdeling waar volop workshops, open dagen, lesmateriaal en speciale voorstellingen te verkrijgen zijn. Vorige week bespraken we de veranderingen op dit gebied met het oog […]

Lees meer...