Kansen creëren voor pas afgestudeerden

Het laatste nummer van Museumvisie – het tijdschrift van de Museumvereniging – besteedt uitgebreid aandacht aan de museale arbeidsmarkt. Bijzonder interessant leesvoer voor werkzoekenden en werkgevers! Er wordt ingegaan op nieuwe functies en innovatie, opleidingen gericht op nieuwe manieren van inkomstenwerving, het aandeel van vrijwilligers en zzp’ers en de doorstroom in de museumwereld. Marco Grob, zakelijk directeur van het Centraal Museum in Utrecht, zet uiteen waarom zijn museum een werkervaringsplek aanbiedt. Wij mogen het interview met hem hier publiceren. Tekst: Edo Dijksterhuis.

‘Als je één pion verandert, verandert de kleur van het hele team’

Jeugdwerkloosheid is een serieus probleem, erkent Marco Grob. De zakelijk directeur van het Centraal Museum in Utrecht ziet dat ook in de museumsector. ‘Net afgestudeerden komen moeilijk aan een baan of blijven lang in stages hangen. Dat levert een gat op in hun cv. En als dat gat een paar jaar beslaat, raakt dat cv verouderd en zijn hun kansen nog kleiner.’

Grob vindt dat het museum hierin een maatschappelijke opdracht heeft. Concreet heeft hij die ingevuld door anderhalf jaar geleden een werkervaringsplek te creëren bij het projectbureau. ‘Het is een tijdelijke plek voor een junior medewerker. Hij of zij krijgt een contract en draait volledig mee bij het organiseren van tentoonstellingen: van vergaderingen tot het regelen van transport, maar ook het bezoeken van seminars. Zo kan ervaring worden opgedaan, waarmee iemand kan doorstromen. Bovendien bouw je zo een netwerk op, waarmee je je kansen op de arbeidsmarkt vergroot.’ Hoe goed de tijdelijke arbeidskracht ook is, na één, maximaal anderhalf jaar loopt het contract af. ‘Het moet een wisselplek blijven,’ stelt Grob. ‘Onze eerste kandidaat had het geluk dat we vanwege ziekte een vacature hadden. Die werkt hier nog steeds.’

Zoals gebruikelijk met alle functies wordt ook deze werkervaringsplek publiek bekendgemaakt via de website van het museum en Culturele vacatures. Interne sollicitanten hebben voorrang, maar er wordt vooral gekeken naar de potentiële impact van een dienstverband. ‘Helpt het om iemands cv te verstevigen? Dat is de belangrijkste vraag die we onszelf stellen.’

Grob zit nog te broeden op een werkervaringsplek op conservatorniveau. ‘Het zal lastig zijn dit principe over de hele linie in te voeren. Maar voor bredere functies – communicatie, marketing, educatie – is het zeker mogelijk en gaan we het ook doen. Natuurlijk, onze inspanning is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar als elk museum in Nederland dit nou zou doen, helpt het echt. Op deze manier kunnen we rechtstreeks iets doen voor jongeren. Iets wat nog niet gelukt is via cao-onderhandelingen. Daar wordt dan wel een ouderenpakket voorgesteld, zodat die minder hoeven te werken, maar het ontbreekt vaak aan middelen om hen vervolgens in te wisselen voor jonge krachten.’

De tijdelijke werkervaringsplek past in de steeds grotere flexibilisering van het museum. En het werkt verfrissend, vindt Grob. ‘Op sommige afdelingen zitten soms al lang dezelfde mensen. Zo’n net afgestudeerde medewerker komt binnen met de nieuwste theorieën en de inzichten van een jongere generatie. Mijn ervaring is dat als je één van de pionnen verandert, de kleur van het hele team verandert.’

Foto: Centraal Museum / Hagen Zeisberg

Dit artikel maakt deel uit van het dossier “Arbeidsmarkt” in Museumvisie nr. 2, juni 2017 (p. 31-39). Museumvisie is een vaktijdschrift voor de museumprofessional, uitgegeven door de Museumvereniging. Meer informatie en bestellen losse nummers: www.museumvereniging.nl/museumvisie

Ben je zelf net afgestudeerd en zou je graag de kans krijgen via een werkervaringsplek een netwerk op te bouwen en ervaring op te doen? Bekijk het actuele aanbod op de website.

, , , , , , , , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie