Overzicht | oktober, 2017

Close Up: Producent

De meeste mensen in de cultuursector werken vanuit een grote passie voor hun beroep. Het zijn vaak ook heel bijzondere beroepen en het is erg boeiend mensen daarover te horen vertellen. In Close Up, onze fonkelnieuwe rubriek, zoomen we in op de beroepspraktijk door iemand aan het woord te laten over zijn of haar baan. […]

Lees meer...

Follow Up: BredaPhoto – Marketing- & Communicatiemanager

Marianne Robben is sinds mei 2017 de nieuwe marketing & communicatiemanager van BredaPhoto. Na een succesvolle carrière als reclamestrateeg bij grote bureaus als ARA en Proximity richtte zij in 2010 haar eigen fluïde marketing & communicatiebureau LaRobben op, waarbij zij uitgaat van dialogue marketing, marketing gericht op de één op één relatie met de klant. […]

Lees meer...

Follow Up: Mauritshuis – Hoofd Educatie

Femke Hameetman (43) is per 1 november 2017 het nieuwe Hoofd Educatie bij het Mauritshuis. Ze stond als klein meisje vol bewondering voor De Anatomische Les van Dr. Nicolaas Tulp van Rembrandt. Terwijl een vriendinnetje flauwviel bij het zien van het opengesneden lijk, en werd afgevoerd door haar moeder, groeide Hameetman’s fascinatie. Hoe kan een […]

Lees meer...

Follow Up: Direct Art Photography – Zakelijk Assistent Fotograaf

Sinds ze als tiener de doka ontdekte, ademt Robin Butter (30) fotografie. Reflecteren door te fotograferen is haar motto. Naast haar eigen werk is Robin sinds mei de zakelijke assistent van fotograaf Richard Westerhuis. ‘De afwisseling tussen autonoom werk maken en in dienst staan van het werk van een ander vind ik verfrissend. Het houdt […]

Lees meer...

Stichting ARTmatch: over de verzelfstandiging van ARTtube en Art Rocks

Per 26 juni 2016 zijn twee projecten van Museum Boijmans Van Beuningen verzelfstandigd. Het online videokanaal ARTtube en de muziekcompetitie Art Rocks staan sinds een jaar op eigen benen, onder de paraplu van Stichting ARTmatch. Hoe is die verzelfstandiging tot stand gekomen? Welke lessen zijn er uit zo’n proces te trekken en hoe gaat het […]

Lees meer...

Follow Up: Museum Boijmans van Beuningen – Medewerker Planner

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Soms leiden ze zelfs via Nairobi! Tahnee Frasers wens was altijd een baan bij een kunstinstelling, maar in de voorbije moeilijke jaren voor de cultuursector was dat niet zo eenvoudig. Via een aantal andere functies is het haar nu toch gelukt en werkt ze 28 uur in […]

Lees meer...