Follow Up: Stichting Move – Zakelijk Directeur a.i.

Gerlinde van Raalte (42) is sinds juli 2018 Zakelijk Directeur ad interim bij Stichting Move. Na een stevige loopbaan als directeur, communicatieadviseur, consultant en projectmanager bij uiteenlopende organisaties (waaronder JINC, MSLGROUP) besloot ze dat het tijd was voor een eigen interim- en projectmanagementbureau en kwam Stichting Move op haar pad. Ze voelde zich er direct thuis. Ze vertelt over haar ambities, de uitdagingen van haar nieuwe functie en de kracht van de ontmoeting. “Bij de gesprekken tussen studenten en kinderen uit verschillende culturen zíe je meer begrip ontstaan. Zulke ontmoetingen kunnen wat mij betreft niet genoeg plaatsvinden.”

Stichting Move koppelt kinderen uit minder bedeelde wijken aan studenten. In een kortlopend project leren studenten en kinderen elkaars leefwereld kennen en bedenken de kinderen hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. De studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. Door samen in actie te komen merken deze jongeren wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Begin 2018 is Move uitgebreid naar het vmbo met het project Move your world.

Yin & Yang
Stichting Move kent een tweekoppige leiding met een zakelijk en een creatief directeur. Madelein van der Ploeg, de creatief directeur, werkt sinds 2014 bij de organisatie. Gerlinde: “Het is heel fijn om samen met Madelein de koers te bepalen. In de eerste gesprekken hebben we goed gekeken of er wel een klik was tussen ons, want die is natuurlijk superbelangrijk als je op zo’n manier samenwerkt. En ook dat we elkaar aanvullen als Ying en Yang. Het is fijn dat zij hier al langer werkt en goed in de gaten houdt hoe het gaat met de mensen in onze vestigingen en dat ze onze doelen voor ogen houdt. Ik kan me daardoor juist goed richten op de ontwikkeling van Move: de toekomst, gesprekken voeren met financiers en andere partijen in het veld. Los van financiën houd ik me bezig met fondsenwerving, innovatie en corporate communicatie; de hele backoffice zeg maar. Het is goed dat we het op deze manier kunnen scheiden. Zo is er voor beide gebieden voldoende aandacht: voor kwaliteit en impact, maar ook voor groei en financiering.”

Generalist
Haar brede takenpakket vindt Gerlinde een pluspunt: “Ik vind het fijn om op al deze gebieden betrokken te zijn; ik ben een generalist. Ik kan natuurlijk wel goed overweg met cijfers, maar het is fijn om er een accountant en boekhouder bij te hebben. Het combineren van al deze aspecten van de organisatie geeft een prettig compleet beeld van de organisatie: wat willen we en wat is daarvoor nodig? Zo kan ik afgewogen beslissingen nemen.

Nieuw hoofdstuk
Ik heb 12,5 jaar bij JINC gewerkt als operationeel, vestigingsdirecteur en projectleider (red. JINC is een non-profit organisatie die kinderen van 8 tot 16 jaar helpt met een goede start op de arbeidsmarkt onder andere door ze kennis te laten maken met verschillende beroepen) en ik kijk daar ook heel positief op terug. Ik voelde dat het tijd was voor een nieuw hoofdstuk en 12,5 jaar leek mij een goed moment voor zo’n stap. Ik heb het daar goed afgerond en merkte daarna dat ik zin had om verschillende dingen te gaan doen. Mijn vriend heeft een eigen bedrijf in duurzame energiesystemen (The Off-Grid Factory red.), het was heel leuk om hem een tijd te ondersteunen op het gebied van communicatie. Ik kreeg ook een opdracht bij Theater De Meervaart om hun online communicatiestrategie verder te ontwikkelen.

Later ontmoette ik Camiel Selker die in het bestuur zit van Move. Ik maakte kennis met Move en ik voelde me direct enorm thuis: de sfeer, de betrokken en enthousiaste mensen, het feit dat ook zij bijdragen aan het tegengaan van kansenongelijkheid. Toen Camiel mij vervolgens vroeg als zakelijk directeur voelde ik in mijn buik dat het de juiste keuze was. De samenwerking met bedrijven en instellingen om dingen van de grond te krijgen maakt het voor mij interessant; ik ben geen ‘klassieke’ welzijnswerker. Ik vind het fijn dat ik vanuit mijn ervaring bij JINC nu deze club kan helpen zich verder te ontwikkelen.

Duurzame financiering
Move bestaat volgend jaar alweer tien jaar, we zijn heel snel gegroeid in die tijd. Op dit moment komt de financiering van veel verschillende (vermogens)fondsen. Waar ik naartoe wil is een meer structurele samenwerking met gemeentes en andere financiers. Het zou mooi zijn als gemeentes ons opnemen in hun beleid, zodat we meerjarenafspraken kunnen maken en in de toekomst kunnen functioneren als partner van gemeentes en onderwijsinstellingen.

Ik ben ook op zoek naar nieuwe financieringsmodellen. Zo willen we een Vriendenclub opzetten voor onder meer particuliere donateurs. Maar ik denk ook aan studenten, een groep waar we natuurlijk veel mee werken. Die hebben ouders, familie en vrienden: we zouden graag ook het netwerk van de studenten hierbij betrekken. Ik kan me ook voorstellen dat woningbouwcorporaties en bedrijven ‘stadspartner’ van Move zouden willen worden. Dan kan er een samenwerking ontstaan met hun young professionals – eigenlijk de volgende stap van de studenten die nu bij ons betrokken zijn – die iets kunnen betekenen voor de stichting. De eerste tien jaar waren erg gericht op het goed neerzetten van ons programma en op groei; we zijn nu actief in tien steden. Ik zie veel mogelijkheden om nu onze financiële basis duurzamer en breder te maken.

We werken nu 100% met studenten, maar deze trajecten zijn kortstondig. Het zou mooi zijn om studenten langer bij onze projecten te betrekken, het liefst hun hele studententijd door. Met meer studenten kun je meer kinderen bereiken, en dat is natuurlijk uiteindelijk het doel. Ik zou ook graag studenten bereiken die anders niet zo snel aan vrijwilligerswerk zouden denken: de mensen die níet geëngageerd opgevoed zijn, voor wie vrijwilligerswerk geen logische keuze is. Voor al deze ambities zijn nieuwe projecten nodig, en daarvoor moeten we natuurlijk eerst de mogelijkheden verkennen. Ik vind dat onderdeel van het proces erg leuk.

De kracht van de ontmoeting
Met de verharding in onze samenleving en de groeiende tegenstelling tussen arm en rijk zijn de thema’s van Move; actief burgerschap, iets doen voor een ander, nu meer dan ooit van belang. Ik geloof echt in de ontmoeting die wij bewerkstelligen en in projecten rondom actieve participatie die kinderen hun talenten laten ontdekken. Kinderen en jongeren merken zo dat ook zij een positieve invloed kunnen hebben op hun eigen wijk. Dat is voor hen echt iets van ‘wauw!’ en geeft hun zelfvertrouwen een ontzettende boost.

Ik denk zeker dat deze aanpak veel breder in de samenleving toegepast zou kunnen worden. Maar wij willen ons primair op kwetsbare kinderen en jongeren blijven richten die vanuit hun situatie wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor kinderen van wie de ouders allebei niet werken, die hebben toch minder voorbeelden van wat er voor hen allemaal mogelijk is op dat gebied, of jongeren op het vmbo voor wie het allemaal toch wat lastiger gaat. Dat blijft wel de kern.

Move your world
Begin 2018 is Stichting Move gestart met Move your world. In dit traject komen jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun zelfbedachte acties uit te voeren en komen positief in de aandacht. Zo groeit hun zelfvertrouwen en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen. Ook deze projecten worden begeleid door studenten.

“Het uitbreiden naar het vmbo met Move your world vind ik eigenlijk een hele ‘logische’ stap voor Move. We willen graag meer van dit soort projecten ontwikkelen. De eerste tien jaar heeft de organisatie zich vooral gericht op projecten op de basisschool en dat is ook heel goed neergezet. Toen was Move klaar om ook het voortgezet onderwijs te bereiken. Zo’n aanpak past ook goed in de ontwikkeling van kinderen, op allerlei gebieden natuurlijk: een kind heeft verschillende ‘aanrakingen’ nodig om echt dat verschil te kunnen maken.

We zijn nu in het eerste jaar van Move your world, echt nog de opstartfase. We krijgen al veel enthousiaste reacties van scholen. Het is fijn op die manier te merken dat je op de goede weg bent. We kozen voor het vmbo, omdat we als stichting graag iets doen op de plek waar je het mééste impact hebt. Natuurlijk kunnen kinderen op de havo en het vwo ook profiteren van onze projecten, ook voor hen is het waardevol om te leren hoe ze met hun talenten iets kunnen betekenen voor hun omgeving en om te leren brainstormen, overleggen en organiseren en om nieuwe mensen te ontmoeten.

Het imago van het vmbo is vaak best negatief. Dankzij onze projecten komt er nu veel positieve energie vrij, bijvoorbeeld als kinderen een spelletjesdag organiseren voor de ouderen in hun wijk. Bij de gesprekken tussen die ouderen en de leerlingen zíe je aan beide kanten meer begrip ontstaan. Hun horizon wordt verbreed, vooroordelen smelten weg. Het is zó belangrijk om elkaar te ontmoeten, te praten met elkaar, in plaats van alleen te oordelen en schreeuwen via social media. Zulke ontmoetingen kunnen wat mij betreft niet genoeg plaatsvinden.

Investeren aan de voorkant
Ik geloof erin dat je moet investeren aan de ‘voorkant’. Dat doen wij bijvoorbeeld door onze studenten kennis te laten maken met wijken waar ze anders nóóit terecht zouden komen. Door onze projecten krijgen ze een ander beeld van de mensen die daar leven. Ze gaan op een andere manier hun leven in en kijken later bijvoorbeeld met een ‘bredere blik’ naar hun sollicitanten. Dus dit werkt echt door. Het is natuurlijk ook heel goed om mensen later in hun leven op zo’n manier met elkaar in contact te brengen, maar wij kiezen voor deze aanpak. Stichting Move is opgericht door drie gedreven studenten, ik vind het mooi dat gegeven als uitgangspunt te houden.

Toekomst
Ik ben hier nu sinds juli dit jaar, vooralsnog hebben we afgesproken dat ik tot februari 2019 blijf. Dat is niet per se kort, al is het voor echt langetermijndoelen misschien net niet lang genoeg. Door mijn ervaring bij JINC zie ik toch vrij snel hoe het ervoor staat en welke kant het op gaat met een organisatie. Ik hoop een goede opvolger te vinden die de ideeën en plannen kan verwezenlijken in de komende jaren.”

Wil jij ook aan de slag als (Zakelijk) Directeur? Bekijk onze openstaande vacatures hier.

In de rubriek Follow Up geven we gezicht en vervolg aan vacatures waarvoor via onze site is geworven. Heb jij ook een nieuwe baan gevonden via Culturele vacatures en vind je het leuk om mee te doen? Mail naar follow-up@culturele-vacatures.nl! Meer info? Klik hier.

In april en mei 2018 is voor deze vacature geworven via Culturele vacatures.
Tekst: Nienke Piena, Culturele vacatures
Datum: 8 november 2018

, , , , ,

Nog geen reacties.

Geef een reactie