Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (II)

Een schets van het steeds rijker wordende kunstaanbod voor de jongste generatie Voor veel kunstinstellingen zijn kinderen een belangrijke doelgroep geworden. Elk zichzelf respecterend gezelschap of instituut heeft een uitgebreide educatie-afdeling waar volop workshops, open dagen, lesmateriaal en speciale voorstellingen te verkrijgen zijn. Vorige week bespraken we de veranderingen op dit gebied met het oog […]

Lees meer...

‘Dit is een boek’ – Taalontwikkeling via cultuur

Van 25 januari tot 4 februari vinden de Nationale Voorleesdagen plaats. Hierbij is veel aandacht voor taalontwikkeling bij kinderen. Naar aanleiding hiervan schetsen wij wat er nog meer op dit gebied gebeurt in de cultuursector. De Nationale Voorleesdagen zijn een initiatief van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek. De hele week worden er op […]

Lees meer...

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst (I)

Een schets van het steeds rijker wordende kunstaanbod voor de jongste generatie Voor veel kunstinstellingen zijn kinderen een belangrijke doelgroep geworden. Elk zichzelf respecterend gezelschap of instituut heeft een uitgebreide educatie-afdeling waar allerlei workshops, open dagen, lesmateriaal en speciale voorstellingen te verkrijgen zijn. In twee artikelen beschouwen we de ontwikkelingen in dit groeiende kunstaanbod voor […]

Lees meer...

Zonder subsidie

Heel veel culturele instellingen krijgen subsidie. Maar enkelen werken helemaal op eigen kracht. Dat worden er wel steeds meer en veel andere instellingen zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Zelfstandig zijn levert voordelen op, maar gaat niet altijd goed. Het particuliere museum is wereldwijd in opmars. Veelal zijn het succesvolle ondernemers die kunst gaan verzamelen […]

Lees meer...

Stages: vraag en aanbod vergeleken

Culturele vacatures publiceert behalve vacatures voor betaalde banen en vrijwilligersfuncties ook aanbiedingen voor stageplaatsen. Wij zijn dit ‘stage-vacatures’ gaan noemen. Er worden op onze site vooral stages aangeboden aan 3e- en 4e-jaars studenten van HBO- en WO-opleidingen. Dit zijn stageplaatsen bij gerenommeerde instituten uit de hele cultuursector, bij hippe culturele broedplaatsen of festivals, in alle steden […]

Lees meer...

Goed bestuur en toezicht – de Governance Code Cultuur

Wanneer een culturele instelling op zoek is naar bestuursleden of leden voor de Raad van Toezicht wordt er vaak verwezen naar de Governance Code Cultuur, een richtlijn voor de cultuursector, uitgegeven door kenniscentrum Cultuur+Ondernemen. Wat houdt deze code in? Culturele instellingen staan midden in de maatschappij en werken doorgaans met publieke middelen. Daarom is het […]

Lees meer...

#circusnl2025

#circusnl2025 maakt zich sterk voor Circus als volwaardig onderdeel van het culturele veld Theater, dans, muziek en cabaret – het zijn bekende kunstvormen op de Nederlandse podia. Daarnaast is er de laatste jaren ook meer aandacht ontstaan voor het circus als volwaardige theaterdiscipline. Terwijl het traditionele circus, bekend van de reizende tent, door teruglopende bezoekersaantallen […]

Lees meer...

Werving van vrijwilligers in de cultuursector

Er werken veel vrijwilligers bij culturele instellingen en organisaties, en met zijn allen verzetten zij bergen werk. Via Culturele vacatures wordt ook met regelmaat geworven voor vrijwilligersfuncties, maar misschien niet zo veel als je op grond van de cijfers zou verwachten. Hoe zit dat?  Er zijn recentelijk twee belangrijke onderzoeken gedaan die goed inzicht geven […]

Lees meer...

Samen sta je sterker

Podia, musea, theaters en bibliotheken werken steeds meer samen. Sommige instellingen fuseren, anderen delen alleen collectiebeheer of programmering. Wat leveren die samenwerkingen op? Vanaf 2017 fuseren de Rotterdamse Schouwburg, Ro Theater en Productiehuis Rotterdam tot Theater Rotterdam. Het doel van de fusie is merkversterking van het theater in de stad en van de stad in het theater. De instelling wil een plek van ontmoeting zijn, […]

Lees meer...

Zijn er minder acteurs met een vaste baan?

Onlangs verscheen in Trouw het ontluisterende bericht dat nog maar 50 acteurs in Nederland een vast contract hebben. Mocht de doorstart van Theatergezelschap De Appel geen gelukkige uitslag kennen dan blijven er daar zelfs slechts 43 van over. Gezelschappen werken tegenwoordig liever met freelance acteurs, om zo hun regisseurs en theatermakers – mét vast contract – […]

Lees meer...